Thương hiệu Hàng đầu - TOP Brands 2016


Hôm nay 29.10.2016 tại Trung tâm Hội nghị Thông tấn Quốc Tế - Thông tấn Xã Việt Nam, Công ty TNHH Giấy Cao Phát được vinh danh “Thương hiệu Hàng đầu – TOPBrands 2016” do Tổ chức đánh giá Quốc Tế Độc Lập GLOBAL GTA (Germany – EU) và Viện Nghiên Cứu Kinh tế Việt Nam đánh giá chứng nhận.

  Bà Lê Thị Kim Chi -Giám đốc Công ty TNHH Giấy Cao Phát nhận chứng nhận "Thương hiệu Hàng đầu-TOP Brands 2016"

                         Các Doanh nghiệp được cấp chứng nhận "Thương hiệu Hàng đầu - TOP Brands 2016"

                                                           Chụp ảnh lưu niệm cùng các Doanh nghiệp bạn

              Ông Cao Văn Phát - CT HĐTV & Bà Lệ Thị Kim Chi - Giám đốc Công ty TNHH Giấy Cao Phát


Tin tức khác