Tuyển Nam công nhân đứng máy Giấy

Tuyển Nam công nhân đứng máy Giấy


Xem thêm
Tuyển nhân viên KCS (QC)

Tuyển nhân viên KCS (QC) làm việc tại Công ty


Xem thêm
Tuyển nhân viên Xuất Nhập Khẩu

Tuyển nhân viên Xuất Nhập Khẩu làm việc tại Công ty.


Xem thêm
Tuyển công nhân LĐPT

Tuyển công nhân lao động phổ thông, có nhà trọ nội bộ (Công ty trợ giá)


Xem thêm