Cty Giấy Cao Phát & Nhà hàng tiệc cưới Tigôn làm từ thiện


 

Công tác xã hội từ thiện là trách nhiệm của mọi người, mọi gia đình, doanh nghiệp và xã hội.

Bên cạnh những cuộc sống phồn vinh, giàu sang phú quý, còn có những mảnh đời bất hạnh, thiên tai địch họa, đói ăn thiếu mặc... đang trông chờ sự cứu giúp của cộng đồng xã hội.

  


Tin tức khác